University of Miami Athletics

Kristin Vivo

position

Freestyle

Class

Freshman

Hometown

Miami, FL