University of Miami Athletics

Katrina Lazarus

position

Freestyle

Class

Freshman

Hometown

Tuscon, AZ