University of Miami Athletics

Corinne Aftimos

position

Freestyle

Class

Freshman

Hometown

Miami, FL