Meet The Canes: Battle of the Freshmen

Get to know freshmen Kyla Oldacre and Lazaria Spearman in this Battle of the Freshmen, hosted by senior Moulayna Johnson Sidi Baba.