@MiamiWBB Dominates Morgan State, 80-42

@MiamiWBB Dominates Morgan State, 80-42