University of Miami Athletics

Anthony Lestochi

Height

6-2

Anthony Lestochi -  - University of Miami Athletics

Anthony Lestochi joined the University of Miami in September 2015.